Aktualności

Nowe innowacyjne usługi Klastra SA&AM

2021 06 16 PARP konkurs

 

Rozwijamy się! Otrzymaliśmy dofinansowanie na nowe innowacyjne usługi Klastra Silesia Automotive & Advanced Maufacturing.
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. koordynatorowi Klastra SA&AM dofinansowanie na rozwój potencjału Klastra SA&AM oraz nowe innowacyjne usługi w wysokości ponad 3,3 mln zł w ramach programu Inteligentny rozwój, poddziałanie 2.3.7-Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych.
Nowe usługi wychodzą naprzeciw dynamicznym zmianom w branży motoryzacyjnej oraz zaawansowanych technologii w obszarze HR oraz Przemysł 4.0:
- „Cyfrowa Platforma HR 4.0”
- „MŚP Go digital”
 
Usługi realizowane będą we współpracy z członkami Klastra. Skierowane będą zarówno do firm klastrowych jak i przedsiębiorstw spoza Klastra, które stoją przed koniecznością przeprowadzenia transformacji gospodarczej, w kontekście zmieniających się wymogów w sektorze motoryzacyjnym, nowych modeli biznesu w łańcuchach wartości oraz nowych technologii wytwarzania.
 
Działania realizowane w ramach przedmiotowego projektu przyczynią się również do transformacji cyfrowej koordynatora Klastra, dzięki czemu osiągniemy wyższy poziom profesjonalizacji zarządzania, w tym także jako profesjonalny Hub Innowacji Cyfrowej. 
 
Liczymy na Państwa zaangażowanie w nowe usługi Klastra SA&AM
 
Szczegóły wkrótce!