Aktualności

"Jak zidentyfikować i zatrzymać talenty w firmie?" warsztat Klastra SA&AM

2021 06 16 HR

 

Grupa Tematyczna „Human Resources”

"Jak zidentyfikować i zatrzymać talenty w firmie?"

warsztat narzędziowy

16.062021  – godzina: 9.45-14.00 (ONLINE)

 

Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty online Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędą się online – 16 czerwca 2021 roku.

 

Strategia zarządzania talentami, podobnie jak każdy inny proces personalny powinien wynikać bezpośrednio ze strategii organizacji i wyznaczonych celów biznesowych.

Zdefiniowanie talentu dla każdej firmy oznacza określenie niezbędnych kompetencji pracowników, które będą warunkowały jej rozwój oraz pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną.

Program talentowy nie może być działaniem oderwanym od rzeczywistości biznesowej, ale procesem, który zawsze jest uszyty zgodnie z potrzebami firmy. Powinien być zatem częścią spójnej polityki HR świadomie kształtującej organizację uczącą się (learning organization), czyli taką, która adaptuje się do zmiennych warunków biznesowych i zabezpiecza know-how i potencjał rozwojowy firmy.

Ostatni czas szczególnie pokazał nam jak dużą wartością są dla organizacji pracownicy określani jako talenty. Jak wiele zależy od tego, jakie warunki zapewnimy takim osobom do rozwoju, aby zatrzymać je w organizacji na dłużej.

 

Mając to na uwadze serdecznie zapraszamy HR Managerów, specjalistów HR, HR Business Partnerów oraz przedstawicieli kadry menedżerskiej.  

 

Odpowiemy na pytania:

  • Jak zidentyfikować potencjał w zespołach i organizacji?
  • Jak zatrzymać najlepszych pracowników?
  • Jakie działania powinniśmy zastosować w zależności stopnia dojrzałości pracownika?
  • Jaka jest rola HR a jaka menedżerów w zaplanowaniu ścieżki rozwoju?

 

Przedstawimy, w jaki sposób realizować swoją rolę wsparcia kadry menedżerskiej partnerstwa z biznesem poprzez budowanie autorytetu i zaufania wśród kadry kierowniczej firmy.

 

Program szkolenia:

9.45-10.00 - Rejestracja uczestników

10.00-12.00 - Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM 

1.   Autorytet HR – kluczowe aspekty budowania silnej roli HR w organizacji

·     Czym jest autorytet – jak go budować?

·     Pozycja HR w organizacji oparta na zaufaniu – podstawowego warunku skuteczności HR

·     Mapa asertywności HR/HRBP

12.00 - 12-20 - Przerwa

12.20- 14.00 - Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM 

2.   Fundamenty partnerskiej relacji biznes - HR

·     Typy klientów wewnętrznych, czyli jak rozmawiać skutecznie i asertywnie

·     Zasady współpracy HR/HRBP z kadrą kierownicza

·     Techniki asertywne w kontekście realnych sytuacji biznesowych

·     Dobre praktyki, czyli czym możemy się podzielić?

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl oraz o wskazanie osoby, która będzie uczestniczyć w spotkaniu.

Przed warsztatem prześlemy link do wydarzenia.

Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku.