Aktualności

Jak rozwiązać sytuacje konfliktowe – warsztat praktyczny z negocjacji

2020 01 09 warsztat z negocjacji

 

Zapraszamy na warsztaty Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, które odbędą się 9 stycznia 2020 roku w Gliwicach ul. Rybnicka 29 - Biuro Podstrefy Gliwickiej Katowickiej SSE.

"Jak rozwiązać sytuacje konfliktowe – warsztat praktyczny z negocjacji"

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane na warsztacie w grudniu, kontynuujemy tematykę związaną z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych. Negocjacje to jeden ze sposobów radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w relacji z klientami zewnętrznymi, wewnętrznymi czy współpracownikami. Podczas spotkania w grudniu omawialiśmy style radzenia sobie z konfliktem oraz strategie postępowania.

W styczniu zajmiemy się zdefiniowaniem rodzajów konfliktów oraz typami trudnych negocjatorów. Dodatkowo ważnym punktem spotkania będzie sprawdzenie jakimi jesteśmy negocjatorami – czyli analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście negocjacji w środowisku pracy.

Kluczowym punktem warsztatu będzie możliwość zastosowania poznanych technik i narzędzi w praktyce podczas symulowanych sytuacji konfliktowych/negocjacyjnych.

Jako, że jest to temat ważny zarówno dla działów HR jak i osób pełniących funkcje kierownicze zapraszamy serdecznie zarówno przedstawicieli HR jak i kadrę menedżerską.

Korzyści, jakie uzyska uczestnik szkolenia to:

  • Poszerzenie wiedzy w zakresie typów konfliktów

  • Poznanie typów negocjatorów i sposobów postępowania

  • Możliwość sprawdzenia technik i narzędzi w praktyce

 

Agenda:

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

 

10.00 –

12.00

TRUDNI NEGOCJATORZY 

1.    Rodzaje konfliktów- optymalne strategie postępowania

2.    Typy negocjatorów – sposoby postępowania

3.    Self-assessment – jakim negocjatorem jestem

 

Agnieszka Bednarska

Magdalena Siwińska

Manager ds. HR SA&AM

12.00-12.30

 

PRZERWA. Poczęstunek.

 

 

12.30 -14.00

SYMULOWANE SYTUACJE KONFLIKTOWE – PRACA WARSZTATOWA (odgrywanie ról)

 

Magdalena Siwińska Agnieszka Bednarska

Manager ds. HR SA&AM

14.00

Podsumowanie pracy i zakończenie.

 

 

Proszę o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl do dnia 7 stycznia 2020 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku:
Łukasz Górecki, Manager Klastra SA&AM,
Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM,

Agnieszka Bednarska, Manager ds. HR SA&AM.