Aktualności

Inwestycje a pozwolenia i prawa emisyjne

2020 09 08 Środowisko

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. zaprasza Członków Klastra z Grupy Tematycznej „Środowisko” na spotkanie online.


"Inwestycje a pozwolenia i prawa emisyjne – jak nie zablokować kolejnej inwestycji?"
15.09.2020, 9:00-10:30
Online


Spotkanie online (webinarium) dotyczyć będzie tematu pozwoleń i praw emisyjnych niezbędnych do uzyskania przy realizacji nowych inwestycji. Okazuje się, że firmy we własnym zakresie szukają sposoby radzenia sobie z tym wyzwaniem. W niektórych przypadkach brak możliwości wykazania usprawnień dotyczących obniżenia parametrów emisyjnych we własnym zakresie może zablokować procesy inwestycyjne. Można również korzystać z innych rozwiązań, w tym poprzez angażowanie się we wspieranie modernizacji instalacji grzewczych w mieszkaniach i domach prywatnych. Spotkanie odbędzie się na prośbę firmy Hirschvogel oraz dzięki uprzejmości przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gliwicach.


Agenda
09.00: Powitanie - Luk Palmen, Klaster SA&AM

09.05: Inwestycje a pozwolenia i prawa emisyjne – jak nie zablokować kolejnej inwestycji? – Hirschvogel

09.15: Aspekty prawne i procedury – rola miasta w procesie uzyskania pozwolenia emisyjnego
– Ewa Duda-Jordan, zastępca naczelnika Wydziału Środowiska
Tomasz Misztal, główny specjalista w Wydziale Środowiska, Urząd Miejski w Gliwicach

09.30: Dyskusja
- Jak przedsiębiorcy radzili sobie do tej pory z pozyskaniem pozwolenia emisyjnego przy realizacji nowych inwestycji?
- Jakie formy współpracy z podmiotami zewnętrznymi były do tej pory rozważane lub z których skorzystano w celu pozyskania niezbędnych praw do emisji?
- Czy konieczność pozyskania praw do emisji jest sytuacją rzadką, czy jednak należy brać pod uwagę że w danej firmie temat wraca co jakiś czas?
- Czy w związku z poprzednim pytaniem potrzebne jest systemowe rozwiązanie dla transakcji praw emisyjnych?
 Jakie systemowe rozwiązania można/ należałoby rozważać?

10.15: Podsumowanie i plan działań

10:30: Zakończenie

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl do dnia 09 września 2020 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach opłat członkowskich w klastrze.

W razie pytań, prosimy o kontakt: 503 73 14 58.


Licząc na obecność Państwa firmy, pozostajemy z wyrazami szacunku

Łukasz Górecki, Manager Klastra SA&AM
Luk Palmen, Menedżer ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM