Aktualności

HR jako partner w biznesie – nowa rola HR

2020 03 06 www nowa rola HR

Zapraszamy na warsztaty Klastra SA&AM "HR jako partner w biznesie – nowa rola HR"
12 marca 2020 roku
Galeria StrefArt, ul. Fabryczna 2 w Tychach.


Rola działów HR z roku na rok coraz bardziej się zmienia. Ostatnie lata to pojawienie się nowych wymagań i oczekiwań biznesu wobec działów personalnych. Problemy z rekrutacją, utrzymaniem i rozwijaniem talentów czy pogłębiający się kryzys zaangażowania pracowników to tylko niektóre z wyzwań stojących przed współczesnymi organizacjami. Do tego dochodzi niełatwa i niepewna sytuacja biznesowa, określana często jako rzeczywistość VUCA.
W takiej sytuacji wiele firm dostrzega potrzebę świadomego budowania wizerunku wiarygodnego pracodawcy oraz podjęcia działań wynikających z nowej roli HR jako partnera biznesu. Nasze spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom stanowiącym podstawy zrozumienia roli HR Business Partnera w organizacji oraz kluczowych zadań, jakimi powinien się zająć dział HR jako partner biznesowy. Omówimy najnowsze badania, trendy i tendencje rozwoju branży HR w Polsce i na świecie.

Odpowiemy na pytania:
• Jak wspierać organizację w budowaniu trwałej przewagi konkurencyjnej z perspektywy HR?
• Jak realizować efektywną strategię HR w oparciu o cele biznesowe?
• Co jest zadaniem strategicznego i operacyjnego HR?
• Kto jest klientem zewnętrznym i wewnętrznym HR?
• Jak przygotować organizację na nowe zadania i wdrożenie modelu HR Business Partner?

Na szkolenie zapraszamy serdecznie przedstawicieli HR, HR Business Partnerów, HR Managerów oraz wszystkie osoby, które mają bezpośredni wpływ na kształtowanie polityki personalnej w organizacji.


AGENDA:

  9.30-10.00   Rejestracja uczestników


10.00 –12.00  PRZEGLĄD PROCESÓW PERSONALNYCH W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI Z PERSPEKTYWYHR I BIZNESU
                     1. Cykl życia pracownika – trendy HR. W jakisposób HR powinien wnosić wartość biznesowądo organizacji?
                     2. Od rewolucji do ewolucji. Transformacja HR
                     3. Role HR Business Partnera: HR jako agent zmian, menedżer rozwoju, ekspert HR, rzecznik pracowników.

12.00- 12.30   PRZERWA. Poczęstunek.


12.30 -14.00   BUDOWANIE SILNEJ POZYCJI HR W BIZNESIE
                     4. HR jako strategiczny partner biznesowy
                     5. Standardy współpracy HR a kadra menedżerska- budowanie autorytetu we współpracy z kadrą kierowniczą.


14.00 Podsumowanie pracy i zakończenie.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: hr@silesia-automotive.pl do dnia 11 marca 2020 roku oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.


Licząc na Państwa obecność, pozostajemy z wyrazami szacunku:
Łukasz Górecki, Manager Klastra SA&AM,
Magdalena Siwińska, Manager ds. HR SA&AM,
Agnieszka Bednarska, Manager ds. HR SA&AM.