Oferta klastra

Formularz zgłoszenia


* - pola wymagane

Usuń
Maksymalnie 500 znaków
Dozwolone pliki graficzne: JPG i PNG

Zezwalam na dokonywanie przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA (koordynator klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000106403, NIP: 9541300712, REGON: 273073527 następujących czynności

 1. zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, umieszczonych na mojej wizytówce, w formularzach zgłoszeniowych  i na listach obecności dotyczących mojego udziału w działaniach klastra i w stopkach przeze mnie wysłanych e-mailów, w bazie danych członków klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing w celu realizacji działań klastra, poinformowania mnie o działaniach klastra, zaproszenia mnie do udziału w działaniach klastra i dokonania mojej rejestracji jako uczestnik działań klastra;
 2. utrwalenie mojego wizerunku w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas działań realizowanych w ramach klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing;
 3. wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działaniami klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, a w szczególności poprzez zamieszczenie na wszelkiego materiałach drukowanych (ulotki, plakaty, broszury informacyjne, materiały prasowe) i zamieszczanie w sieci Internet (w tym na stronie internetowej klastra i paginę Facebook klastra).

Jednocześnie oświadczam i przyjmuję do wiadomości, że:

 1. zezwolenie dotyczące wykorzystania moich danych osobowych może zostać przeze mnie cofnięte w każdej chwili;
 2. zezwolenie dotyczące wykorzystania mojego wizerunku może zostać przeze mnie cofnięte do czasu wykorzystania przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA mojego wizerunku. Z momentem wykorzystania mojego wizerunku, w tym w szczególności jego rozpowszechnienia, tracę prawo do cofnięcia niniejszego zezwolenia w stosunku do materiałów drukowanych, informacji prasowych i dokumentów cyfrowych lub innych równoważnych pod względem formy, w których wykorzystano mój wizerunek;
 3. zezwolenie dotyczące wykorzystania mojego wizerunku może być cofnięte jedynie na przyszłość, co oznacza, że od momentu złożenia oświadczenia w tym zakresie, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA nie może wykorzystać mojego wizerunku, w tym rozpowszechniać go w żadnych materiałach oprócz tych, w których na moment złożenia oświadczenia o cofnięciu zezwolenia mój wizerunek został już wykorzystany. W przypadku wykorzystania mojego wizerunku na stronach internetowych należących do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA i w mediach społecznościowych, niniejsze zezwolenie może zostać cofnięte również ze skutkiem wstecznym, o ile nie naraża Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA na szkodę lub o ile usunięcie materiałów wykorzystujących wizerunek nie jest nadmiernie utrudnione;
 4. niniejsze zezwolenie jest nieograniczone w czasie;
 5. w każdej chwili mogę sprostać moje dane;
 6. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA nie jest zobowiązana do zapłaty na moją rzecz wynagrodzenie z tytułu dokonywania wskazanych powyżej czynności;
 7. wszelkie wskazane wyżej czynności mogą być dokonywane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA i przez podmioty z którymi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę na realizację działań klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing;
 8. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
 9. oświadczenie o cofnięciu zgody powinno zostać złożone w formie pisemnej lub wysłane drogą elektroniczną na adres: ksse@ksse.com.pl

 

Informacja udzielana przez Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (koordynator klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000106403, NIP: 9541300712, REGON: 273073527. Z Inspektorem Ochrony Danych Pan/Pani może się skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: ksse@ksse.com.pl

Dane będą przetwarzane przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w celu realizacji działań klastra, poinformowania członków klastra o działaniach klastra i dokonania rejestracji uczestników działań klastra. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku Pan/Pani wyrazi na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2017, poz. 880 z późn. zm.).

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W celu uzyskania kopii swoich danych proszę kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie będziemy wykorzystać Pana/Pani danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania wobec Pana/Pani decyzji, w tym profilowania. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów, z którymi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA podpisała umowę na wykonanie działań merytorycznych w ramach klastra oraz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Podmioty, z którymi Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA podpisała umowę na wykonanie działań merytorycznych w ramach klastra, są: InnoCo Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Wincentego Pola 27 oraz HR Masters Agnieszka Bednarska Magdalena Siwińska-Olszówka Spółka Jawna z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Dolnych Wałów 7. Podmioty te są procesorami danych osobowych zgromadzonych przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną SA w celu utrzymania kontaktu z pracownikami członków klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, którzy zgłaszają udział w działaniach klastra.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do innych organizacji międzynarodowych. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.