Oferta klastra

2KMM Sp. z o.o.

Do sektora branży motoryzacyjnej 2KMM kieruje ofertę systemu auditomat®, platformy kompleksowo wspierającej procesy ciągłego doskonalenia i monitorowania przestrzegania standardów. auditomat® stanowi nieocenione wsparcie dla tych wszystkich, którym zależy na automatyzacji w zakresie planowania i wykonywania audytów, opracowania i analizowania wyników oraz efektywnym zarządzaniu niezgodnościami wraz z planowaniem i monitorowaniem działań korygujących.

2KMM Sp. z o.o.
ul. Strzelców Bytomskich 3
40-310 Katowice
Polska / Poland


KLUCZOWE KOMPETENCJE

  • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie produkcją i logistyką
  • Zbiory danych, transfer danych, analiza danych

USŁUGI

  • auditomat® - automatyzacja procesów audytowych
  • Audyty 5S, BHP, TPM, LPA, Near Miss, Facility Managment
  • Planowanie z harmonogramem
  • Zarządzanie niezgodnościami
  • Działania korygujące (Action Plan)
  • Zgłoszenia pracownicze
  • Przemysł 4.0
logo

Kontakt

Marek Mirowski, Maja Stogowska
Kierownik Projektu
+48 609 331 830; +48 697 228 442
info@auditomat.com
https://auditomat.com/

Fundusze EU