Aktualności

"Dobre praktyki- Covid-19"warsztat Klastra SA&AM

2021 04 07 Covid www

Grupa Tematyczna „Wymiana dobrych praktyk”

„Dobre praktyki w organizacji w związku z pandemią COVID-19”.

14.04.2021  – godzina: 9.00-10.30 (ONLINE)

 

Serdecznie zapraszamy Członków Klastra SA&AM na spotkanie online dotyczące wymiany dobrych praktyk związanych z organizacją pracy i produkcji w związku z pandemią COVID-19. Spotkanie skierowane jest do specjalistów BHP, specjalistów ds. procesów, specjalistów ds. produkcji i specjalistów ds. IT którzy byli angażowani w planowaniu i wdrożeniu nowych rozwiązań informatycznych czy organizacyjnych.  

Minął rok odkąd Polska doznała pierwszy lockdown. W ostatnich 12 miesiącach przedsiębiorstwa wdrożyły szereg działań dostosowując się do nowej normalności, w tym w zakresie uruchomienia pracy zdalnej, pracy w trybie rozdzielonej zespołowo, cyfrowego obiegu dokumentów, automatyzacji procesów produkcyjnych, czy też ograniczonego ruchu w stołówkach i przebieralniach.

Warto zatem, aby podsumować doświadczenia i wymienić dobre praktyki. Spotkanie ma charakter otwarty. Każdy uczestnik może przedstawić swoje dobre praktyki, przekazać swoje zalecenia i poruszać te kwestie, które uzna za istotne. Praktyki można przedstawić ustnie lub za pomocą krótkiej prezentacji multimedialnej. Proszę o zapewnienie możliwości aktywnego włączenia się w dyskusji. Można korzystać z komputera lub z smartfonu aby się logować na spotkanie.

 

Agenda:

09.00:    Powitanie

09.05:    Wymiana dobrych praktyk

  • Co się udało wdrożyć w kontekście organizacji pracy, organizacji produkcji, komunikacji między pracownikami, komunikacji z dostawcami, komunikacji z klientami, logistyki? Jakie są efekty?
  • Czy okres pandemii stwarzał przestrzeń dla innowacji organizacyjnych?
  • Jakie rozwiązania miały pozytywny wpływ na produktywność i efektywność?
  • Czego się uczyliśmy inaczej zrobić, co warto kontynuować po pandemii?

10.20:    Podsumowanie

10.30:    Zakończenie

 

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl do dnia 12 kwietnia 2021 r. oraz o wskazanie osoby, która będzie reprezentować firmę na tym spotkaniu. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach opłat członkowskich w klastrze.

W razie pytań, prosimy o kontakt: 503 73 14 58.