Członkowie klastra

Członkowie klastra SA&AM

W Klastrze „SA&AM” mogą brać udział: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie, osoby fizyczne prowadzące działalność w formie spółki cywilnej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną.

Dokumentację akcesyjną stanowią odpowiednie typy deklaracji przystąpienia, tj.: Deklaracja przystąpienia do klastra SA&AM dla firm, a także Deklaracja przystąpienia IOB i JN do klastra SA&AM przeznaczona dla instytucji otoczenia biznesu i jednostek naukowych, uczelni i innych podmiotów świadczących usługi B+R.

Wszystki członków obowiązuje ten sam Regulamin Klastra SA&AM.

Pobierz Katalog Członków Klastra SA&AM:

Katalog okl pl

 

Obecnie członkami Klastra są m.in.:

 

Szukaj:

Kategoria:

pobierz:   EXCEL

Akademia Techniczno-Humanistyczna
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: https://www.ath.bielsko.pl/
Akademia WSB
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.wsb.edu.pl/
Akcelerator Technologiczny Gliwice
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Osobowość prawa: Sp. z o.o.
 • Branża:
 • Kategoria: Instytucja otoczenia biznesu
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://parklotniczy.com.pl/
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: https://www.cmpw-pan.edu.pl/
Fundacja na rzecz Rozwoju Technologii Human Cloud
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Instytucja otoczenia biznesu
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.humancloud.pl
INNpuls
 • Osobowość prawa: Sp. z o.o.
 • Branża:
 • Kategoria: Instytucja otoczenia biznesu
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.innpuls.pl
Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL
 • Osobowość prawa: Sp. z o.o.
 • Branża: motoryzacja
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.bosmal.com.pl/
Krakowski Park Technologiczny
 • Osobowość prawa: Sp. z o.o.
 • Branża:
 • Kategoria: Instytucja otoczenia biznesu
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.kpt.krakow.pl
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Osobowość prawa: S.A.
 • Branża:
 • Kategoria: Instytucja otoczenia biznesu
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.marr.pl
Park Naukowo Technologiczny Silesia Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.wst.com.pl/
Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice
Politechnika Częstochowska
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: https://pcz.pl/
Politechnika Opolska
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://po.edu.pl
Politechnika Śląska
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: https://www.polsl.pl/
Poznański Park Naukowo-Technologiczny
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Instytucja otoczenia biznesu
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://ppnt.poznan.pl
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://www.imn.gliwice.pl/
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa
 • Osobowość prawa:
 • Branża:
 • Kategoria: Jednostka badawczo-naukowa, Uczelnia wyższa
 • Narodowość: Polska
 • Strona internetowa: http://is.gliwice.pl/
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

 

< 1 2 >

Członkowie klastra

Fundusze EU