Aktualności

Cykl 6 spotkań dot. BHP Klastra SA&AM

Cykl 6 BHP

Grupa tematyczna ds. BHP

Wymiana dobrych praktyk

„Zabezpieczenia i systemy bezpieczeństwa stosowane w magazynach”

Biuro klastra SA&AM, Ul. Rybnicka 29, Gliwice

14.02.2023

 

Zapraszamy na spotkanie wymiany dobrych praktyk Grupy Tematycznej ds. BHP przy klastrze SA&AM poświęcone tematowi: „zabezpieczenia i systemy bezpieczeństwa stosowane w magazynach”. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. BHP i organizowane jest w ramach cyklu 6 spotkań ustalonych na podstawie zgłoszonych przez członków klastra SA&AM tematów.

 

W tym spotkaniu poruszamy dobrą praktykę firmy NGK Ceramics. Po prezentacji doświadczeń w zakresie aspektów bezpieczeństwa oraz planowania i realizacji dedykowanych projektów, odbędzie się część warsztatowa, podczas której uczestnicy wspólnie przeanalizują swoją sytuację i opracowują rekomendacje.

 

Harmonogram

09.00:    Powitanie

09.05:    Prezentacja otwierająca NGK Ceramics

09.15:    Prezentacja dobrej praktyki

 • bezpieczeństwo podczas użytkowania wózków jezdniowych/paletowych
 • stosowane rozwiązania techniczne/organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa wózków widłowych: Blue/Red Spoty, ograniczenia prędkości, oznakowanie ciągów komunikacyjnych, systemy bezpieczeństwa LED, digitalizacja arkuszy kontroli, zasada wyciągniętej ręki, Zasady Po-Ke-Ta-Na-Shi
 • planowanie i realizacja projektu poprawy bezpieczeństwa w zakresie użytkowania wózków widłowych

10.20:    Przerwa

10.30:    Sesja warsztatowa

 • Identyfikacja wyzwań w organizacji w zakresie bezpieczeństwa w magazynach
 • Kluczowe zagadnienia na tle dotychczasowych doświadczeń wśród członków klastra
 • Rekomendacje

12.00: Zakończenie

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Proszę o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 13.02.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl

 

 

Grupa tematyczna ds. BHP

Wymiana dobrych praktyk

„Podniesienie świadomości na temat BHP wśród pracowników”

Biuro klastra SA&AM, Ul. Rybnicka 29, Gliwice

28.02.2023

 

Zapraszamy na spotkanie wymiany dobrych praktyk Grupy Tematycznej ds. BHP przy klastrze SA&AM poświęcone tematem: „podniesienie świadomości na temat BHP wśród pracowników”. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. BHP i organizowane jest w ramach cyklu 6 spotkań ustalonych na podstawie zgłoszonych przez członków klastra SA&AM tematów.

 

W tym spotkaniu poruszamy dobrą praktykę NGK Ceramics, Johnson Matthey oraz SQD Alliance. Po prezentacji doświadczeń odbędzie się część warsztatowa, podczas której uczestnicy wspólnie omawiają możliwość realizacji projektu rozwojowego w zakresie metod podniesienia świadomości na temat BHP wśród pracowników.

 

Harmonogram

09.00:    Powitanie

09.05:    Dobra praktyka – Komunikacja z pracownikami w zakresie BHP (Minutki BHP)
i szkoła DOJO (NGK Ceramics)

09.20:    Dobra praktyka – organizacja „Safety Day” i kampanii edukacyjnej „WSHS” (Johnson Matthey)

09.40:    Dobra praktyka – Safety DOJO jako narzędzie do podnoszenia świadomości w zakresie BHP
(Tenneco Automotive Eastern Europe)

10.00:    Wykorzystanie platform elearningowych w procesie uczenia i szkolenia Bhp (SQD Alliance)

10.20: Przerwa

10.30: Warsztat wymiany doświadczeń i identyfikacji wyzwań, ocena możliwości realizacji wspólnego projektu

 • Identyfikacja wyzwań
 • Określenie potencjalnych działań
 • Analiza możliwości przygotowania wspólnego projektu (przedsięwzięcie)

12.00:    Zakończenie

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Proszę o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 22.02.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl

 

 

Grupa tematyczna ds. BHP

Wymiana dobrych praktyk

„Rozwiązania poprawiające ergonomię pracy w zakładach produkcyjnych”

Biuro klastra SA&AM, Ul. Rybnicka 29, Gliwice

27.03.2023

 

Zapraszamy na spotkanie wymiany dobrych praktyk Grupy Tematycznej ds. BHP przy klastrze SA&AM poświęcone tematem: „rozwiązania poprawiające ergonomię pracy w zakładach produkcyjnych”. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. BHP i organizowane jest w ramach cyklu 6 spotkań ustalonych na podstawie zgłoszonych przez członków klastra SA&AM tematów.

 

W tym spotkaniu poruszamy przykłady prewencyjnych działań, badań czynników ergonomicznych przy stanowisku pracy oraz zapoznamy się z egzoszkieletami do wykorzystania w różnych warunkach pracy.

 

Harmonogram

09.00:    Powitanie

09.05:    Zarządzanie ergonomicznymi czynnikami ryzyka (MEDICOVER)

09.20:    Badanie integracyjne czynników ergonomicznych (Politechnika Śląska)

09.40:    Dobra praktyka – ergonomiczne rozwiązania (Johnson Matthey)

09.55:    Dobra praktyka - Wykorzystanie metodologii AAWS (Automative Assembly Worksheet)
do oceny ergonomicznej (NGK Ceramics)

10.10:    Egzoszkielety w zakładzie produkcyjnym

 • Technomex (tbc)
 • Mate Comau (tbc) robix
 • German Bionic (tbc)
 • Q&A

11.45: Podsumowanie

12.00: Zakończenie

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Proszę o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 22.02.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl

 

 

Grupa tematyczna ds. BHP

Wymiana dobrych praktyk

„Zabezpieczenia i systemy bezpieczeństwa stosowane w magazynach”

Biuro klastra SA&AM, Ul. Rybnicka 29, Gliwice

04.04.2023

 

Zapraszamy na spotkanie wymiany dobrych praktyk Grupy Tematycznej ds. BHP przy klastrze SA&AM poświęcone tematem: „zabezpieczenia i systemy bezpieczeństwa stosowane w magazynach”. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. BHP i organizowane jest w ramach cyklu 6 spotkań ustalonych na podstawie zgłoszonych przez członków klastra SA&AM tematów. W tym spotkaniu poruszamy przykłady ze strony Johnson Matthey oraz Plastic Omnium Tulipan. Następnie zapoznamy się z konkretnymi rozwiązaniami zaprezentowanymi przez dostawców.

 

Harmonogram

09.00:    Powitanie

09.05:    Dobra praktyka - zasady ruchu pieszego vs. środki transportowe (Johnson Matthey)

09.20:    Dobra praktyka – optymalizacja bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych (Plastic Omnium Tulipan)

09.40:    Przegląd rozwiązań – prezentacje dostawców:

               Dostawcy:

 • OMRON Electronics (tbc)
 • ELOKON Polska (tbc)
 • RFIDPOLSKA (tbc)
 • BHPSATEC (tbc)
 • Boplan Polska (tbc)
 • 4 Safety (tbc)
 • Elmetal (tbc)

               Tematy:

 • antykolizyjne systemy komunikacji
 • projektory bezpieczeństwa LED
 • projektory znaków ostrzegawczych
 • ograniczenia laserowe wskazujące obszar zakazu zbliżania się do wózka
 • trwałe oznaczenia poziome

11.30:    Q&A

12.00:    Poczęstunek i rozmowy bilateralne z dostawcami

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Proszę o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 29.03.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl

 

 

Grupa tematyczna ds. BHP

Wymiana dobrych praktyk

„Podniesienie świadomości na temat BHP wśród pracowników”

Biuro klastra SA&AM, Ul. Rybnicka 29, Gliwice

18.04.2023

 

Zapraszamy na spotkanie wymiany dobrych praktyk Grupy Tematycznej ds. BHP przy klastrze SA&AM poświęcone tematem: „podniesienie świadomości na temat BHP wśród pracowników”. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. BHP i organizowane jest w ramach cyklu 6 spotkań ustalonych na podstawie zgłoszonych przez członków klastra SA&AM tematów.

 

W tym spotkaniu poruszamy przykłady dotyczące lokalizacji pracowników i osób trzecich oraz monitoringu
i sterowania pracowników przy stanowisku pracy. Po sesji prezentacji odbędzie się sesja warsztatowa.

 

Harmonogram

09.00: Powitanie

09.05: Inteligentne monitoring i pozwolenia wejścia na zakład (Innerweb)

09.25: Monitoring i sterowanie przy stanowisku pracy

 • Exact Systems
 • 5S Automate

10.15: Warsztat wymiany dobrych praktyk

 • Omówienie studiów przypadku, w których przydatne byłyby rozwiązania monitorowania i sterowania pracowników
 • Analiza uwarunkowań zastosowania narzędzi wsparcia dla pracowników
 • Sposoby zaangażowania zespołów przy projektowaniu nowych rozwiązań
 • Rekomendacje

12.00: Poczęstunek i rozmowy bilateralne z ekspertami

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Proszę o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 12.04.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl

 

 

Grupa tematyczna ds. BHP

Wymiana dobrych praktyk

„Bezpieczeństwo maszyn”

Biuro klastra SA&AM, Ul. Rybnicka 29, Gliwice

26.04.2023

 

Zapraszamy na spotkanie wymiany dobrych praktyk Grupy Tematycznej ds. BHP przy klastrze SA&AM poświęcone tematem: „bezpieczeństwo maszyn”. Spotkanie skierowane jest do specjalistów ds. BHP i organizowane jest
w ramach cyklu 6 spotkań ustalonych na podstawie zgłoszonych przez członków klastra SA&AM tematów.

 

W tym spotkaniu poruszamy kwestie dotyczące bezpieczeństwa maszyn na podstawie Dyrektywy maszynowej.

Po sesji prezentacji odbędzie się sesja warsztatowa.

 

Harmonogram

09.00:    Powitanie

09.05:    Praktyczne wykorzystanie Dyrektywy maszynowej, w tym w kontekście odbiorów maszyn (SQD Alliance)

09.30:    Q&A

10.00:    Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników serwisujących maszyny i urządzenia
w aspekcie sytemu LOTO (SQD Alliance)

10.40:    Q&A

11.00:    Warsztat – system LOTO w praktyce, jakie dotychczasowe doświadczenia warto powielać?

12.00:    Zakończenie

 

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny w ramach członkostwa klastra.

Proszę o zgłoszenie osoby/osób do udziału w spotkaniu do 18.04.2023: lpalmen@silesia-automotive.pl

 

Zapraszamy!