Aktualności

Projekt EACN - zaproszenie do udziału w Call for experts

2020 05 13 Call for experts

W ramach Projektu EACN, Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką SSE S.A., zaprasza dostawców i integratorów technologii Przemysłu 4.0 do współpracy w projekcie EACN jako ekspert i złożenia zgłoszeń na zapytanie opublikowane na stronie Projektu: https://www.eacn-initiative.eu/call-for-experts

Celem zapytania jest znalezienie ekspertów, którzy wesprą utworzone w Projekcie EACN konsorcja projektowe w przygotowaniu wniosków dla wybranego instrumentu finansowania lub w przygotowaniu wspólnych procedur przetargowych na planowaną inwestycję związaną z modernizacją przemysłu. 

Więcej informacji na temat Projektu EACN