Aktualności

Zdalne seminarium metodologiczne

2020 05 19 sem metod www

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza nauczycieli szkół branżowych, doradców zawodowych i pozostałe zainteresowane osoby na zdalne seminarium metodologiczne przygotowujące do bardziej nowoczesnego wdrażania w szkole kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.

Zapotrzebowanie na rozwój tzw. "kompetencji miękkich" zgłaszany jest ze strony pracodawców w skali całego kraju, w tym pracodawców z sektora motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności.

Zdalne seminarium metodologiczne organizujemy przy współpracy Polskiej Izby Motoryzacji oraz Związku Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych w ramach projektu "Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym z uwzględnieniem elektromobilności)".

Inicjatywę wspiera Instytut Badań Edukacyjnych, który zajmuje się tematyką Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Uczestnicy Seminarium otrzymają imienne potwierdzenie udziału w zdalnym Seminarium Metodologicznym.

 

19 maja 2020r., 10:00-14:00

 

Agenda:

od 9:45            Możliwość logowania się

10:00-10:20     Przywitanie gości, informacje o Projekcie

10:20-11:50     "Przy okazji- jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów"

12:50-12:00     Przerwa

12:00-13:30     "Od kompetencji do kwalifikacji"

13:30-14:00     Dyskusja i podsumowanie

Zakończenie: 14:00

Do udziału w Seminarium wystarczy przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu.

Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału: mcader@ksse.com.pl lub mbezak@ksse.com.pl do dnia 17 maja 2020 roku.
Zainteresowanym osobom prześlemy Formularz zgłoszeniowy z prośbą o jego uzupełnienie i odesłanie na maila oraz link do logowania dzień przed wydarzeniem.

Zapraszamy!