Aktualności

Odpowiedzialność za produkty w motoryzacji.

2019 09 17 Śniadanie biznesowe DGZapraszamy na śniadanie biznesowe pt.: „Odpowiedzialność za wadliwe produkty w motoryzacji w świetle zmian technologicznych”, które odbędzie się w dniu 17 września 2019 r.

Organizatorem spotkanie jest Klaster SA&AM we współpracy z z miastem Dąbrowa Górnicza, DEKRA Certification, Stowarzyszeniem Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Spotkanie nawiązuje do procesów zmian legislacyjnych na poziomie Unii Europejskiej, które mają miejsce w związku z pojawieniem się pojazdów autonomicznych na naszych drogach w niedalekiej przyszłości. Jednocześnie wzrost komponentów elektronicznych w pojazdach, a także urządzeń mogących zbierać i transferować dane, stwarza nowe wyzwania w kontekście określenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo, za sprawności produktu i za zgodność poszczególnych komponentów stanowiących integralną część pojazdów. W związku z tym spotkanie jest skierowane do kierownictwa firm, do specjalistów ds. prawnych i do specjalistów ds. jakości.

Agenda:
08.00: Powitanie, śniadanie, networking
08.20: Prace legislacyjne i ich wpływ na przemysł motoryzacyjny w świetle zmian technologicznych - Alfred Franke, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
• Zmiany legislacyjne i ich wpływ na przemysł i rynek motoryzacyjny
• Dyrektywa UE o odpowiedzialności za produkty wadliwe
• Nowe wyzwania związane z autonomiczną jazdą
09.00: Odpowiedzialność za produkt w kontekście zmian technologicznych, wyzwania wobec firm - Tomasz Romanik, DEKRA Certification
• Analizy ryzyka projektu, jak się przygotować?
• ISO 26262 (bezpieczeństwo funkcjonalne)
• ISO 21434 (cyberbezpieczeńtwo)
09.40: Bezpieczeństwo biznesowe: zarządzanie ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w biznesie - Mateusz Skowroński, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
10.00: Dyskusja, Q&A
10.30: Podsumowanie i zakończenie


Zgłoszenia udziału proszę przesyłać na adres e-mail: lpalmen@silesia-automotive.pl.
Uczestnictwo nieodpłatne dla członków Klastra SA&AM, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy
Łukasz Górecki - Manager Klastra SA&AM
Luk Palmen - Manager ds. Innowacji i Kooperacji Klastra SA&AM