Oferta klastra

Nabór MŚP do usługi pilotażowej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zaprasza zainteresowanie MŚP do udziału w naborze organizowanym w ramach projektu Interreg CE1644 Boost4BSO.

Celem naboru jest wybranie MŚP, które zainteresowane są skorzystaniem z pilotażowej usługi doradczej wspierającej MŚP w opracowaniu planów działań Przemysłu 4.0 w ramach Projektu Interreg CE 1644 Boost4BSO.

Zakres pilotażowej usługi doradczej obejmuje:

  1. ocenę dojrzałości cyfrowej,
  2. opracowanie planu rozwoju i/lub modelu biznesowego w kontekście transformacji cyfrowej,
  3. opracowanie Planu Działania dla transformacji cyfrowej.

W ramach przedmiotowego naboru, realizowanego w Polsce przez Katowicką SSE (partnera projektu Boost4BSO) wybrane zostaną maksymalnie 4 firmy.

Zgłoszenia zbieramy do 15 lipca 2021 r

 

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Złącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Projekt umowy wraz z załącznikami