Oferta klastra

Przedłużono nabór MŚP do usługi pilotażowej

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, koordynator Klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zaprasza zainteresowane MŚP do udziału w naborze organizowanym w ramach projektu Interreg CE1644 Boost4BSO.

 

Celem naboru jest wybranie MŚP, które zainteresowane są skorzystaniem z pilotażowej usługi doradczej wspierającej MŚP w opracowaniu planów działań Przemysłu 4.0 w ramach Projektu Interreg CE 1644 Boost4BSO.

Zakres pilotażowej usługi doradczej obejmuje:

  1. ocenę dojrzałości cyfrowej,
  2. opracowanie planu rozwoju i/lub modelu biznesowego w kontekście transformacji cyfrowej,
  3. opracowanie Planu Działania dla transformacji cyfrowej.

W ramach przedmiotowego naboru, realizowanego w Polsce przez Katowicką SSE (partnera projektu Boost4BSO) wybrane zostaną maksymalnie 4 firmy.

W związku z prośbą przedsiębiorców, motywowaną okresem urlopowym, dotyczącą przedłużenia terminu składania ofert, Katowicka SSE przedłuża termin naboru zgłoszeń do 15 października 2021.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

 

W razie pytań, proszę o kontakt z Ewą Dudzic-Widera, tel. 502 386 287, mail: edudzic@silesia-automotive.pl

 

Zgłoszenia zbieramy do 8 września 2021.
 

Regulamin naboru (aktualizacja 09.09.2021)

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Złącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Projekt umowy wraz z załącznikami