Oferta klastra

Quality Austria - Polska Sp. z o.o.

Jako akredytowany partner w Zintegrowanych Systemach Zarządzania, Quality Austria – Polska Spółka z o.o. bierze pod lupę zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskiem i energią ISO 14001, ISO 50001, EMAS oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

W uzupełnieniu do podanych powyżej standardów, istnieje wiele specyficznych dla branży motoryzacyjnej cech charakterystycznych oraz wymagań, które należy zintegrować w istniejący ZSZ.

Żwirki i Wigury 14, 43-190 Mikołów


KLUCZOWE KOMPETENCJE

 • Cyberbezpieczeństwo; Uwierzytelnienie, przeciwdziałanie oszustwom
 • Systemy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzanie produkcją i logistyką
 • Szkolenie

USŁUGI

 • Certyfikacja IATF 16949 w zakresie systemów zarządzania
 • Certyfikacja TISAX® (we współpracy z CIS) w zakresie bezpieczeństwa informacji, prototypu i ochrony danych
 • Szkolenie "Wymagania IATF 16949:2016. System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym"
 • Szkolenie "Auditor wewnętrzny IATF 16949:2016 w branży motoryzacyjnej"
 • Szkolenie "Auditor wewnętrzny procesu według wymagań VDA 6.3"
 • Szkolenie "CQI – 9 system zarządzania obróbką cieplną – standard AIAG"
 • Szkolenie "APQP & PPAP (Advanced Product Quality Planning & Production Part Approval Process)"
 • Szkolenie "Core Tools"
logo

Kontakt

Agnieszka Wyciślik-Kupicha
Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju, Auditor i Trener
+48575687860
agnieszka.wycislik-kupicha@qualityaustria.com.pl
https://www.qualityaustria.com.pl