Oferta klastra

Boost4BSO - Boosting CE Business Support Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale up support

 

Boost4BSO logo

Boost4BSO - Zwiększenie zdolności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia skalowania Industry 4.0 w Europie Centralnej

1 kwietnia 2020 r. Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., oficjalnie rozpoczął udział w Projekcie CE1644 Boost4BSO - Boosting CE Business Support Organizations (BSOs) capacities for I4.0 scale up support, finansowanym w ramach Programu INTERREG Central Europe.

Budżet projektu wynosi 972.160 Euro (w tym dofinansowanie z funduszu ERDF w wysokości 793.470 Euro), a czas trwania projektu to 04/2020 – 03/2022. Boost4BSO stanowi jeden z dziewięciu zatwierdzonych  w ramach programu INTERREG projektów w obszarze "Współpraca w zakresie innowacji, aby zwiększyć konkurencyjność Europy Środkowej".

Boost4BSO ma na celu wspólne opracowanie kompleksowego pakietu rozwoju kompetencji Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i wsparcie IOB w zbudowaniu zestawu narzędzi wspierających MŚP w transformacji przemysłowej oraz zapewnienie efektywności i wydajności w zakresie usług wsparcia dla firm obejmujących wszystkie kluczowe aspekty i narzędzia Przemysłu 4.0. Projekt ma wspierać MŚP z Europy Środkowej i Wschodniej, często nieposiadające podstawowej wiedzy na temat potencjału Przemysłu 4.0, aby lepiej radziły sobie z transformacją przemysłową i cyfrową.

Projekt Boost4BSO będzie korzystać z wyników projektów INTRERREG CE: InnoPeer AVM i Things+. W ramach InnoPeer AVM opracowano kompleksowy, ponadnarodowy programu podnoszenia kwalifikacji w obszarze zaawansowanego wytwarzania (ang. advanced manufacturing - AVM), który jest dostosowany do potrzeb firm z Europy Środkowej. z kolei, Projekt THINGS+ koncentruje się na przekształcaniu tradycyjnych firm w regionalne motory innowacyjności, bez nadmiernych inwestycji. Kluczowym rezultatem ma być nowe podejście do doskonalenia umiejętności przedsiębiorców, co pomoże im wprowadzić innowacje usługowe do firm produkcyjnych.

Konsorcjum Projektu Boost4BSO tworzy 8 partnerów projektu z 6 krajów.

  • Business Upper Austria - OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH (Austria)
  • Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferiment o Tecnologico (Włochy)
  • STEP RI znanstveno tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o (Chorwacja)
  • Cluster Mechatronik & Automation Management gGmbH (Niemcy)
  • Centro Servizi Industrie S.r.l. – Polo MESAP (Włochy)
  • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA /Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (Polska)
  • Asociace výzkumných organizací, z.s. (Republika Czeska)
  • FH OÖ Forschungs und Entwicklungs GmbH (Niemcy)

Powyższe instytucje w ramach projektu będą współpracować z Partnerami Stowarzyszonymi (ang. Associated Partners), którzy zaangażowani będą w WPT2 jako z IOB „drugiej fali” i będą beneficjentami programu szkoleniowego. Dzięki nabywaniu nowych umiejętności i metodologii szkoleń w ramach Przemysłu 4.0, Partnerzy Stowarzyszeni będą mógli świadczyć szerszy zakres usług dla swoich firm, stymulując procesy zarządzania zmianami zarówno w modelach biznesowych, jak i w nabywaniu umiejętności związanych z nowymi technologiami.

 

PR 1